Veiligheid


Ongevallen ontstaan niet zomaar. Ze zijn het topje van de ijsberg van onveilige situaties. Vaak is er bij een ernstig ongeval reeds 30.000 keer sprake geweest van een onveilige situatie. Het grootste deel van de ijsberg zit dus onder water.

Je kan zeggen dat veiligheid bestaat uit ‘non-happening-events’. Om deze bijna-ongevallen terug te dringen, richt ik mij op het voorkomen en bestrijden van onveilige handelingen en situaties.

Routine is in dit geval een sluipmoordenaar. Daarom verdiep ik mij in de processen van het bedrijf en onderzoek ik waar de risicogebieden zitten. Deze gevaarlijke punten moeten vervolgens gesignaleerd en geregistreerd worden, maar de motivatie hiervoor moet vanaf de werkvloer komen.  Ik zal het personeel stimuleren en begeleiden om het belang van veiligheid in te zien en daar vervolgens naar te handelen. 

Veranderingsmanagement stuit vaak op weerstand. Door te communiceren en empathie te tonen, betrek ik het personeel bij het belang van veiligheid in hun bedrijf. Commitment is hierin de sleutel tot het verkleinen van de ijsberg